Agjenda e organizimit të provimeve për afatin e Qershorit 2023/2024
21 Maj, 2024 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
13 Maj, 2024 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor dhe master – Afati i Prillit 2023/2024
23 Prill, 2024 MË SHUMË
Agjenda e organizimit të provimeve për afatin e Prillit 2023/2024
18 Prill, 2024 MË SHUMË
Njoftim në lidhje me praktikën profesionale
2 Prill, 2024 MË SHUMË
Zgjatet afati për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024
27 Mars, 2024 MË SHUMË
Zgjatet afati për regjistrimin e semestrit veror të vitit akademik 2023/2024
7 Mars, 2024 MË SHUMË
Njoftim për studentët e vitit IV-të
6 Mars, 2024 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024
28 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim nga lënda “E Drejtë Kushtetuese Pozitive”
22 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit veror të vitit akademik 2023/2024
16 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka”
13 Shkurt, 2024 MË SHUMË