Menagjmenti i Universitetit “Kadri Zeka” ka biseduar rreth shqyrtimit të raportit të vetëvlerësimit të procesit të akreditimit
21 Shkurt, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2018/2019 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
21 Shkurt, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Programin Nacional për Rininë
21 Shkurt, 2019 MË SHUMË