Projektet ndërkombëtare

UKZ, që nga themelimi në vitin 2013 ka qenë pjesë e projekteve ndërkombëtare. Deri më sot, UKZ ka qenë dhe është pjesë e 25 projekteve lokale dhe ndërkombëtare. Momentalisht UKZ është aktive në 9 projekte Erasmus+ për ngritje të kapaciteteve (Erasmus+ CBHE), ku një prej tyre edhe si udhëheqës/koordinator.

Tabela me aktivitete në UKZ

Nr Projekti Koodinatori
1 Projekti QUADIC – Koordinator Universiteti “Kadri Zeka”
2 Projekti QATEK / QATEK Documents Universiteti i Prishtinës
3 Projekti ResearchCult IBCM
4 Projekti ENEMLOS Universiteti i Podgoricës
5 Projekti SMAHPC Kolegji Heimerer
6 Projekti eVIVA UET
7 Projekti REBUS Universiteti i Sarajevës
8 Projekti EUFORIA Staffordshire University
9 Projekti GreenTech Universiteti i Vigos
10 Projekti SIAHDPC Heimerer College
11 Projekti STEAMedu Universiteti i Mostarit
12 Projekti STAND IBCM
13 Programi Fullbright Ambasada Amerikane
14 Projekti LECU Qeveria zvicerane
15 Projekti SHPRESE Caritas Zviceran
16 Projekti KODE Banka Botërore
17 Projekti OPTIMA US Grants
18 Projektet me GIZ (3 projekte) GIZ
19 Projekti “UP TO YOUTH USAID
20 Projektet e studentëve në fushën e digjitalizimit UKZ
21 Projektet me HERAS (3 projekte) WUS Austria
22 Projekti me HERAS + WUS Austria
23 ICM Erasmus + MCBU 2019
24 ICM Erasmus + MCBU 2020
25 ICM Erasmus + Nova Lisboa 2020
26 Projekti me US Alumni US Alumni Association/Ambasada Amerikane
26 WEBJOU WEBJOU

 

      

          

          

Licenca Rebus

Shkarko

Projekti QUADIC

Shkarko

Dissemination E-VIVA

Shkarko

Training Report - 27 may 2020

Shkarko

raporti-e-VIVA

Shkarko

Programi Fulbright

Shkarko

Projektet e studentëve në Fakultetin e Shkencave Politike

Shkarko

Projektet ICM Erasmus+

Shkarko

Projektet me GIZ

Shkarko

Projektet me HERAS Plus

Shkarko
1 2 3