Raport i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve, ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Qershorit 2017
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Studentët E UKZ-së pjesë e Universiteteve Prestigjioze në Evropë
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Njoftim nga Komisioni Disiplinor i Fakultetit Ekonomik
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Agjencioni i Kosovës për Akreditim ka aktualizuar programet e studimit të Fakultetit të Edukimit Parashkollor dhe Fillor dhe Programin e studimit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Raport i Komisionit për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Korrikut
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Ftesë për programin “Guest Speaker” – Kryetari i Dhomës së Lartë të Parlamentit të Gjenevës Leyvraz ERIC
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Njoftim nga Komisioni për ankesa i Fakultetit Juridik
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Njoftim nga Komisioni për ankesa i Fakultetit Ekonomik
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Reagim për opinion
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Një delegacion i organizatës GIZ qëndroi në UKZ
3 Gusht, 2017 MË SHUMË
Lista me të dhënat për mbrojtjet e temave të diplomës në afatin e korrikut 2017
3 Gusht, 2017 MË SHUMË