Njoftim nga Komisioni për ankesa i Fakultetit Juridik

3 Gusht, 2017

Me datë 27.07.2017 në sallën A02 duke filluar nga ora 09:30, Komisioni për Ankesa i Fakultetit Juridik do të bëjë shqyrtimin e rasteve të paraqitura për këtë komision.

Inkurajohen kandidatët që kanë parashtruar ankesa brenda afatit të paracaktuar, të paraqiten me kohë tek komisioni