Në UKZ janë zhvilluar takime pune rreth projektit QATEK
2 Shkurt, 2021 MË SHUMË