Marrëveshjet ndërkombëtare

Bashkëpunimi ndërinstitucional është pjesë e prioriteteve të UKZ-së. Marrëveshjet bilaterale mundësojnë bashkëpunimin formal ndërmjet institucioneve. UKZ ka lidhur marrëveshje me partnerë lokal, rajonal, evropian dhe të tjera, me universitete, organizata ndërkombëtare, institucione publike dhe jopublike, biznese, OJQ dhe të tjera.

Në këto marrëveshje janë të cekura qartë dhe në mënyrë të detajuar përgjegjësitë dhe detyrat nga ana e palëve si dhe implikimet buxhetore që do të kenë në të ardhmen.

Fusha kryesore e këtyre marrëveshjeve është ngritja e kapaciteteve nga praktikat më të mira, shkëmbimi i stafit dhe studentëve, organizimi i konferencave, simpoziumeve, seminareve të përbashkëta, aplikimi i përbashkët nëpër projekteve ndërkombëtare etj.

Tabela me aktivitete në UKZ

Bashkangjitur gjeni marrëveshjet e skanuara.

Strategjia per Nderkombetarizim 05.01.2021

Shkarko

Plani i veprimit ZMJ - 15.12.2019

Shkarko

Guideline and Agreement for Intelectual Property rights

Shkarko

Regulation on internalization, projects and mobility

Shkarko

Lista e marrëveshjeve të bashkëpunimit

Shkarko

Budapest Business School - Hungari

Shkarko

Geneva University of applied sciences

Shkarko

Great Lakes Colleges Association

Shkarko

Kastamonu University - Turqi

Shkarko

Namik Kemal University - Tekirdag

Shkarko
1 2 3 4