Marrëveshjet ndërkombëtare

Bashkëpunimi ndërinstitucional është pjesë e prioriteteve të UKZ-së. Marrëveshjet bilaterale mundësojnw bashkëpunimit formal ndërmjet institucioneve. UKZ ka lidhur marrëveshje me partnerw lokal, rajonal, evropian dhe tw tjera, me universitete, organizata ndërkombëtare, institucione publike dhe jopublike, biznese, OJQ dhe të tjera.

Në këto marrëveshje janë të cekura qartë dhe në mënyrë të detajuar përgjegjësitë dhe detyrat nga ana e palëve si dhe implikimet buxhetore që do të kenë në të ardhmen.

Fusha kryesore e këtyre marrëveshjeve është ngritja e kapaciteteve nga praktikat më të mira, shkëmbimi i stafit dhe studentëve, organizimi i konferencave, simpoziumeve, seminareve të përbashkëta, aplikimi i përbashkët nëpër projekteve ndërkombëtare etj.

Nr. Emri i institucionit Vendi
1 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Nigdes Turqi
2 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Trakyas Turqi
3 Marrëveshje Bashkëpunimi me Great Lakes Colleges, GLCA USA
4 Marrëveshje Bashkëpunimi me  Des Moines Area Community College (DMACC), Iowa USA
5 Marrëveshje Bashkëpunimi me Drake University, Iowa USA
6 Marrëveshje Bashkëpunimi me University of Iowa, USA
7 Marrëveshje Bashkëpunimi me University of Northen Iowa USA
8 Marrëveshje Bashkëpunimi me James Madison University USA
9 Marreveshje Bashkëpunimi me Univeristetin e Rijekës Kroaci
10 Marrëveshje Bashkëpnimi me Universitetin e Tetovës Maqedoni e Veriut
11 Marrëveshje Bashkëpunimi mes UKZ, MASHT DHE UP Kosovë
12 Marrëveshje bashkëpunimi mes UKZ dhe UP ( inventari) Kosovë
13 Marrëveshje Bashkëpunimit me Budapest Business School Hungari
14 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Kastamonus Turqi
15 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin Rexhep Taip Erdogan Turqi
16 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin “Ukshin Hoti” Kosovë
17 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin “Haxhi Zeka” Kosovë
18

 

Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Pejës dhe te Prizrenit mbi programin Master Kosovë
19 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Sarajevës BeH
20 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Shqipëri
21 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin“Alma Mater Europeae”, Slovenia
22 Marrëveshje Bashkëpunimi me International Business College Kosovë
23 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Shkencave të Aplikuara dhe Teknologjisë/ HEPIA, Zvicër
24 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Ruses “Angel Kanchev” Bulgaria
25

 

Marrëveshje Bashkëpunimi me Heimerer College Kosovë
26 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” Kosovë
27 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Mjekësisë Shqipëri
28 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Edukimit të Mësuesëve Zvicër
29 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Tekirdag “Namik Kemal” Turqi
30 Marrëveshje Bashkëpunimi e me Universitetin e Gjirokastrës “Eqrem Çabej”, Shqipëri
31 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Korçës “Fan. S. Noli”, Shqipëri
32 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Mariborit Slovenia
33 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universita Politecnica Delle Marche, Ancona, Itali
34 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin “Recep Tayyp Erdogan”, Turqi
35 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Evropës Juglindore, Maqedoni Veriore
36 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Durrësit Shqpëri
37 Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Podgoricës Mali i Zi
38 Marrëveshje Bashkëpunimi me New Bulgarian University Bulgaria

 

Bashkangjitur gjeni marrëveshjet e skanuara.

 

Strategjia per Nderkombetarizim 05.01.2021

Shkarko

Plani i veprimit ZMJ - 15.12.2019

Shkarko

Guideline and Agreement for Intelectual Property rights

Shkarko

Regulation on internalization, projects and mobility

Shkarko

Lista e marrëveshjeve të bashkëpunimit

Shkarko

Budapest Business School - Hungari

Shkarko

Geneva University of applied sciences

Shkarko

Great Lakes Colleges Association

Shkarko

Kastamonu University - Turqi

Shkarko

Namik Kemal University - Tekirdag

Shkarko
1 2 3 4