Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, afati plotësues, niveli bachelor në Universitetin “Kadri Zeka” për vitin akademik 2020/2021
6 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Formular kërkese për Qasje në Dokumente Publike
6 Nëntor, 2020 MË SHUMË