Vlerat Themelore

 

⦁ Barazia në kushtet për fitimin dhe gjenerimin e dijes, e cila reflektohet në mosdiskriminimin e askujt;

⦁ Kreativiteti, i reflektuar në hapjen tonë ndaj ideve të reja dhe format e shprehjes, kureshtje intelektuale, gatishmëri për t’u ballafaquar me rreziqe dhe frymën sipërmarrëse;

⦁ Integriteti, i reflektuar në aderimin tonë me standardet më të larta etike në sjelljen personale dhe profesionale, si dhe në angazhimin tonë për transparencën dhe llogaridhënien në qeverisje dhe në çdo gjë që bëjmë;

⦁ Qëndrueshmëria, e reflektuar në angazhimin tonë të përbashkët për të udhëhequr me shembull në ruajtjen dhe mbrojtjen e interesit publik dhe në qasjen tonë ndaj planifikimit përgjegjës financiar;

⦁ Ekselenca: Kërkojmë përsosmëri. E kuptojmë rëndësinë e të menduarit kritik, disiplinën dhe përgjegjësinë dhe presim standardet shumë të larta për veten dhe të studentëve tanë;

⦁ Lidhja: Jemi një ekip i integruar. Funksionojmë rreth parimit të besimit, bashkëpunimit dhe lidhjes në disiplina tona të ndryshme dhe në të gjithë botën;