Marrdhëniet me jashtë

Universiteti “Kadri Zeka” ka bashkëpunim me shumë partnerë ndërkombëtarë dhe regjional në kuadër të projekteve Erasmus+, me të cilët ka krijuar ura bashkëpunimi në kuadër të projekteve, duke hapur rrugën edhe bashkëpunimeve të tjera institucionale, por edhe të aplikimeve për projekte të reja si vazhdimësi, si dhe në organizime të përbashkëta akademike.

Lista e partneriteteve me Universitete dhe institucione të tjera në kuadër të projekteve Erasmus+, e në kuadër të kësaj liste më poshtë janë të përshkruara edhe aktivitetet shkurtimisht në kuadër të këtyre projekteve;

 

Nr Institucioni Vendi Projekti E+
1 Universite Cote D’Azur France QUADIC
2 Technical University of Sofia Bulgaria QUADIC
3 University of Medicine Tiranë Albania QUADIC
4 University of Ljubljana Slovenia QUADIC
5 European University of Tirana Albania QUADIC
6 International University for Business and Technology Kosovo QUADIC
7 Universita Per Stranieri Di Perugia Italy QUADIC
8 University of Prishtina “Hasan Prishtina” Kosova QUADIC
9 University of “Haxhi Zeka”, Peja Kosovo QUADIC
10  Universitetin e Gjakovёs “Fehmi Agani” Kosovo QUADIC
11 Universitetin e Mitrovicёs “Isa

Boletini”

Kosovo QUADIC
12 International Business College Mitrovica Kosovo QUADIC
13 University Fan S Noli i Korçë Albania QUADIC
14 University of Durres “Aleksander Moisiu” Albania QUADIC
15 Heimerer College Kosovo QUADIC
16 UBT College Kosovo QUADIC
17 University of Prozren “Ukshin Hoti” Kosov QUADIC
19 Universiteti i Podgoricës Montenegro ENEMLOS
20 Universiteti i Prishtinës Kosova ENEMLOS
21 Universiteti i Pejës Kosova ENEMLOS
22 Gjykata Supreme, Montenegro ENEMLOS
23 Oda e Avokatëve Montenegro ENEMLOS
24 Zyra e Prokurorit të Shtetit, Montenegro ENEMLOS
25 Oda e Noterëve Montenegro ENEMLOS
26 Oda e gjyqtareve Montenegro ENEMLOS
27 Qendra e Ndërmjetësimit Montenegro ENEMLOS
28 Gjykata Themelore Kosova ENEMLOS
29 Oda e Avokateve te Kosovës Kosova ENEMLOS
30 Universiteti Regent, Londër United Kongdom ENEMLOS
31 Fondacioni i Klinikave Ligjore të Polonisë Poland ENEMLOS
32 Universiteti i Zagrebit Croatia ENEMLOS
33 International Business College Mitrovica Kosova ResearchCult
34 Ministry of Education, Science and Technology Kosova ResearchCult
35 University of Prishtina “Hasan Prishtina” Kosova ResearchCult
36 University of “Haxhi Zeka”, Peja Kosova ResearchCult
37 University of Applied Science, Ferizaj Kosova ResearchCult
38 University of Prizren “Ukshin Hoti” Kosova ResearchCult
39 University of Mitrovica “Isa Boletini” Kosova ResearchCult
40 University of Gjakova “Fehmi Agani” Kosova ResearchCult
41 Institute for Research, Education and Social Development – IREDS Kosova ResearchCult
42 Sapienza University of Rome, Italy ResearchCult
43 University of Zagreb, Croatia ResearchCult
44 University of National and Ëorld Economy, Bulgaria ResearchCult
45 Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Kosova QATEK
46 University of Ljubjlana Slovenia QATEK
47 University of Tallin Estonia QATEK
48 University LUMSA in Rome Italy QATEK
49  Universitetin e Gjakovёs “Fehmi Agani” Kosova QATEK
50 Universitetin e Mitrovicёs “Isa

Boletini”

Kosova QATEK
51 Heimerer College Kosova SMAHPC
52 MEST Kosova SMAHPC
53 Universitetin e Gjakovёs “Fehmi Agani” Kosova SMAHPC
54 Metropolia University Finland SMAHPC
55 JAMK University Finland SMAHPC
56 MCBU University Turkey SMAHPC
57 NGO Autizmi Kosova SMAHPC
58 ISHLP Institute Kosova SMAHPC
59 European University of Tirana Albania e-VIVA
60 die Berater Austria e-VIVA
61 Blended learning institutions’ cooperative Germany e-VIVA
62 University of Duisburg-Essen Gernamy e-VIVA
63 NOVA Information Management School Portugal e-VIVA
64 Ss. Cyril and Methodius University in Skopje North Macedonia e-VIVA
65 Mother Teresa University North Macedonia e-VIVA
66 University of Elbasan “Aleksander Xhuvani” Albania e-VIVA
67 University of Sarajevo BeH e-VIVA
68 University Sarajevo School of Science and Technology BeH e-VIVA
69 University of Donja Gorica Montenegro e-VIVA
70 University of Montenegro Montenegro e-VIVA
71 Universum College Kosova e-VIVA
72 University of Novi Sad Serbia e-VIVA
73 University of Niš Serbia e-VIVA
74 Staffordshire University UK EUFORIA
75 University Of Gjakova “Fehmi Agani” Kosova EUFORIA
76 Universiteti “Haxhi Zeka” Në Pejë Kosova EUFORIA
77 Bpral Riinvest Sh.A. (Riinvest Kosova EUFORIA
78 Universiteti I Prishtines (Up) Kosova EUFORIA
79 Hochschule Fur Angeëandte Ëissenschaften Munchen (Muas) Germany EUFORIA
80 University Of Zagreb Croatia EUFORIA
81

 

Universita Politecnica Delle Marche (Univpm) Italy EUFORIA
82 The Nottingham Trent University (Ntu) UK EUFORIA
83 Economic Chamber Of Kosova Kosova EUFORIA
84 Ngo Gratë Në Biznes (Gnb) Kosova EUFORIA
85 Hotel Dukagjini (Hd) Kosova EUFORIA
86 Ujë Rugove Sh.P.K. (Rugove) Kosova EUFORIA
87 N.P.T. “Trepharm” (Trepharm) Kosova EUFORIA
88 Neëco Jugoterm International L.L.C.(Enrad) Kosova EUFORIA
89 Universidade de Vigo Spain Green Tech
90 Universidade do Porto Portugal Green Tech
91 Universität Paderborn Germany Green Tech
92 University of Ljubljana Slovenia Green Tech
93 University of Economics In Katoëice Poland Green Tech
94 University of Split Croatia Green Tech
95 University of Chemical Technology and Metallurgy Bulgaria Green Tech
96 Universidad de León Spain Green Tech
97 University Fan S Noli i Korçë Albania Green Tech
98 Agricultural University of Tirana Albani Green Tech
99 University of Vlora ”Ismail Qemali” Albania Green Tech
100 University of Sarajevo BeH Green Tech
101 Dzemal Bijedic University of Mostar BeH Green Tech
102 University of Zenica BeH Green Tech
103 University of Mitrovica ”Isa Boletini” Kosova Green Tech
104 University of Donja Gorica Montenegro Green Tech
105 University of Montenegro Montenegro Green Tech
106 University of Nis Serbia Green Tech
107 University of Kragujevac Serbia Green Tech

 

Falë bashkëpunimit të mirë si partner në Projektin Erasmus+ e-VIVA, UKZ bashkë më Universitetin Nova Lisboan në Portugali ka fituar projektin për shkëmbim të stafit dhe studentëve në kuadër të programit Erasmus + ICM.

Si rezultat i bashkëpunimit në kuadër të Projektit SMAHPC, UKZ ka fituar edhe dy projekte tjera ICM me Universitetin “Celal Bayar” të Manisas  në Turqi. Njëri në vitin 2019 dhe tjetri në vitin 2020.

 

Lista e marrëveshjeve ICM me Universitetet ndërkombëtare:

 

Nr Koordinatori Numri i stafit Buxheti  Kohëzgjatja
1 Manisa Celal Bayar University, Manisa-Turkey 14 Konfirmuar      2019-2022
2 Manisa Celal Bayar University, Manisa-Turkey 14 Konfirmuar      2020-2023
3 Nova Lisboa, Lisbonë, Portugali 16 Konfirmuar      2020-2023
4 Universiteti “Angel Kancev”, Ruse, Bullgari Në pritje të konfirmimit      2020-2023
5 Universiteti i Mariborit, Maribor – Slloveni   Në pritje të konfirmimit      2020-2023

 

 

UKZ e sheh bashkëpunimin ndërkombëtar si shumë të rëndësishëm dhe për këtë arsye ZMJ në emër të Prorektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar në vazhdimësi mbanë korrespondencë për lidhje të partneritetit me institucione të tjera të arsimit të lartë dhe ka hyrë në diskutim për lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe ICM.

Nr. Emri i institucionit Vendi
1. Aalto University  – Finland
2. Åbo Akademi University Finland
3. Alma Mater Europaea  – Slovenia
4. Arcada University of Applied Sciences, Finland
5. Budapest Metropolitan University  – Hungary
6. Budapest University of Technology and Economics – Hungary
7. Centria University of Applied Sciences  – Finland
8. Corvinus University of Budapest- Hungary
9. Diaconia University of Applied Sciences  – Finland
10. Environmental Protection College  – Slovenia
11. Eötvös Loránd University – Hungary
12. Eszterhazy Karoly University  – Hungary
13. Euro-Mediterranean University (EMUNI)  – Slovenia
14. Faculty of Applied Social Studies in Nova Gorica  – Slovenia
15. Faculty of Design – Trzin  – Slovenia
16. Faculty of Media Ljubljana  – Slovenia
17. Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto  – Slovenia
18. Haaga-Helia University of Applied Sciences  – Finland
19. HAMK – Häme University of Applied Sciences  – Finland
20. Hanken School of Economics  – Finland
21. Higher Education Center Novo Mesto  – Slovenia
22. Jyväskylä University of Applied Sciences  – Finland
23. Kajaani University of Applied Sciences  – Finland
24. Kodolányi János University – Hungary
25. LAB University of Applied Sciences  – Finland
26. Lappeenranta university of technology -LUT  – Finland
27. Laurea University of Applied Sciences  – Finland
28. Metropolia University of Applied Sciences  – Finland
29. Milton Friedman University  – Hungary
30. Neumann János University – Hungary
31. Nova Gorica University  – Slovenia
32. Novia University of Applied Sciences  – Finland
33. Oulu University of Applied Sciences  – Finland
34. Saimaa University of Applied Sciences  – Finland
35. Satakunta University of Applied Sciences  – Finland
36. Savonia University of Applied Sciences  – Finland
37. Seinäjoki University of Applied Sciences  – Finland
38. Semmelweis University  – Hungary
39. South-East Finland Mikkeli University of Applied Sciences Finland
40. Szent István University- Hungary
41. University of Dunaújváros- Hungary
42. University of Ljubljana  – Slovenia
44. University of Miskolc- Hungary
45. University of Óbuda – Hungary
46. University of Pannon – Hungary
47. University of Pécs – Hungary
48. University of Primorska  – Slovenia
49. University of Sopron  – Hungary
50. University of Szeged – Hungary
51. UP Faculty of Management Koper  – Slovenia
52. Agricultural University of Tirana,  – Albania
53. Goce Delcev University of Stip, – North Macedonia
54. Maria Curie-Skłodowska University, Poland
55. Ostim Technical University – Turkey
56. Pegaso Telematic University, – Italy
58. Ruhr-University of Bochum, Germany
59. Sapienza University of Rome – Italy
60. St. Clement of Ohrid University of Bitola, Ohrid North Macedonia
62. University of  G. d Annunzio Chieti – Pescara, Italy
63. University of “Constantin Brancusi” of Targu – Jiu”, Romania
64. University of “Džemal Bijedić”, – Bosnia&Herzegovina
65. University of “Kütahia Dumlupinar”, – Turkey
66. University of Bihać,- Bosnia&Herzegovina
67. University of Lucerne, Switzerland
68. University of Malta,- Msida Malta
69. University of Northern Iowa, – United States
70. University of Opolski  – Poland
71. University of Pula, – Croatia
73. University of Sarajevo, Bosnia&Herzegovina
74. University of Tuzla, Bosnia&Herzegovina
75. University of Zagreb, Croatia
76. University of Zenica, Bosnia&Herzegovina
77. University Powiślańska Szkoła Wyższa, Poland
78. Agrarian University – Plovdiv, Bulgaria
79. American University in Bulgaria Bulgaria
80. Burgas Free University Bulgaria
81. College of Tourism Blagoevgrad Bulgaria
82. D. A. Academy of Economics – Svishtov Bulgaria
83. European Higher School of Economics and Management Bulgaria
84. European Polytechnical University Bulgaria
85. International Business School , Botevgrad Bulgaria
86. Medical University – Pleven Bulgaria
87. Medical University of Plovdiv Bulgaria
88. Medical University-Varna Bulgaria
89. National Sports Academy Vasil Levski Bulgaria
91. Plovdiv University  Paisii Hilendarski Bulgaria
92. Shumen University  Bishop Konstantin of Preslav Bulgaria
93. Sofia University Bulgaria
94. South-West University Neofit Rilski Bulgaria
95. St. Cyril and St. Methodius-  University of Veliko Tarnovo Bulgaria
96. Technical University – Varna Bulgaria
97. Technical University of Gabrovo Bulgaria
98. Technical University of Sofia Bulgaria
99. Trakia University Bulgaria
100. University of Agribusiness and Rural Development Bulgaria
101. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Bulgaria
102. University of Chemical Technology and Metallurgy Bulgaria
103. University of Economics – Varna Bulgaria
104. University of Finance, Business and Entrepreneurship Bulgaria
105. University of Food Technologies – Plovdiv Bulgaria
106. University of Forestry, Sofia Bulgaria
107. University of Library Studies and Information Technologies Bulgaria
108. University of Security and Economics Bulgaria
109. University of Transport Todor Kableshkov – Sofia Bulgaria
110. University prof. dr. Asen Zlatarov Bulgaria
111. Varna Free University Bulgaria
112. Varna University of Management Bulgaria

 

Tabela me aktivitete në UKZ