Në UKZ është mbajtur tryeza debatuese me temë “Fillimi i implementimit të Pilot Projektit: Klasa e I-V, qasja me mësimdhënës lëndor”
12 Qershor, 2018 MË SHUMË
Lajmrim per lenden “Informatika në biznes”
12 Qershor, 2018 MË SHUMË