Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike
28 Prill, 2023 MË SHUMË
Njoftim – Shtyrje të aplikimit për “Hulumtues më i mirë i vitit 2022”
3 Mars, 2023 MË SHUMË
Shpallje për Hulumtuesin e vitit 2022
23 Shkurt, 2023 MË SHUMË
Recensioni për Prof. Sadik Haxhiu
15 Shkurt, 2023 MË SHUMË
KONKURS I HAPUR PËR ESENË DHE POEZINË MË TË MIRË NË KUADËR TË 10 VJETORIT TË THEMELIMIT TË UKZ-së
13 Shkurt, 2023 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2023/2024
25 Janar, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare të publikimeve shkencore 2022
2 Dhjetor, 2022 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2021-2022
11 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Njoftim rreth mundësisë së praktikës në Administratën Komunale në Gjilan
1 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj për afatin plotësues, në vitin e parë të studimeve Master 2022-2023
21 Tetor, 2022 MË SHUMË
Njoftim për kandidatet e suksesshem sipas konkursit nr. 03/1501, dt. 09.08.2022, për personel administrativ
14 Tetor, 2022 MË SHUMË
Raporti plotësues për Emira Dërmaku – Fakulteti Ekonomik
13 Tetor, 2022 MË SHUMË