Thirrje për aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare të publikimeve shkencore 2023
24 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Vendimi për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2022/2023
13 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2022-2023
3 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Raportet e Komisioneve Recenzuese në Fakultetin Ekonomik
26 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raport i Komisionit recensues III – Fakulteti Juridik
23 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raport i Komisionit recensues II – Fakulteti Juridik
23 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raport i Komisionit recensues I – Fakulteti Juridik
23 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i Komisionit recenzues per Prof.Asoc.Dr. Nerxhivane Krasniqi
20 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i Komisionit Recenzues – Prof. Afërdita Ibrahimi
16 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i Komisionit Recenzues – Prof. Lindita Nebiu Hyseni
16 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i Komisionit Recenzues – Prof. Kastriot Dërmaku
16 Tetor, 2023 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2023-2024
12 Tetor, 2023 MË SHUMË