Hapet thirrja për punë praktike me pagesë në Komunën e Gjilanit
19 Prill, 2024 MË SHUMË
Konkurs për mundësi praktike me pagese dhe punësimi në kompaninë “Albimi LTD” SH.P.K.
29 Mars, 2024 MË SHUMË
Raportet e komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin e Shkencave Aplikative
15 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka”
13 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raportet e komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin Juridik
8 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues per stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24- Fakulteti i Edukimit
7 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin Juridik- Fusha: Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe E Drejtë Ndërkombëtare
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues per stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24- Fakulteti Ekonomik
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues per stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24- FSHK
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për intervistim të kandidatëve për angazhim në Fakultetin Juridik – nga fusha penale
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për intervistim të kandidatëve për angazhim në Fakultetin Juridik
2 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për intervistim të kandidatëve për angazhim në Fakultetin e Edukimit
1 Shkurt, 2024 MË SHUMË