Raporti i komisionit recenzues për bashkëpuntorët e jashtëm – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
4 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i komisionit recenzues për bashkëpuntorët e jashtëm – Fakulteti i Shkencave Aplikative
4 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i komisionit recenzues për bashkëpuntorët e jashtëm – Fakulteti Ekonomik
4 Tetor, 2023 MË SHUMË
Buletini i referateve të kandidatëve të paraqitur sipas Konkursit për angazhimin e personelit akademik në Fakultetin Juridik të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024
3 Tetor, 2023 MË SHUMË
Shpallje Konkursi për Pozitën Praktikant/e, Mikpritës në BKT dega në Viti
3 Tetor, 2023 MË SHUMË
Orari i intervistimit të kandidatëve për angazhim në Fakultetin Juridik
29 Shtator, 2023 MË SHUMË
Orari i intervistimit të kandidatëve për angazhim në Fakultetin Ekonomik
29 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2023-2024
7 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2023-2024
1 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2023-2024
10 Korrik, 2023 MË SHUMË