Vendim për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm
17 Korrik, 2024 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2024-2025
16 Korrik, 2024 MË SHUMË
Njoftim lidhur me rezultatet e testit me shkrim – Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit
9 Korrik, 2024 MË SHUMË
Njoftim për listë të ngushtë pozita-Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit
24 Qershor, 2024 MË SHUMË
Konkurs për Sekretar të Përgjithshëm të Universitetit
16 Maj, 2024 MË SHUMË
Hapet thirrja për punë praktike me pagesë në Komunën e Gjilanit
19 Prill, 2024 MË SHUMË
Konkurs për mundësi praktike me pagese dhe punësimi në kompaninë “Albimi LTD” SH.P.K.
29 Mars, 2024 MË SHUMË
Raportet e komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin e Shkencave Aplikative
15 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka”
13 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raportet e komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin Juridik
8 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues per stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24- Fakulteti i Edukimit
7 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin Juridik- Fusha: Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe E Drejtë Ndërkombëtare
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË