Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2021-2022
11 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore “Roli i teknologjisë në formësimin e shoqërisë”
11 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Njoftim për sesion informues për aplikimin e ardhshëm në Programin e BE-së për bursa post-diplomike
11 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Rezultatet në lëndën: E drejta Penale
11 Nëntor, 2022 MË SHUMË