Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2021-2022

11 Nëntor, 2022

Këshilli Drejtues  i Universitetit Publik ”Kadi Zeka” Gjilan, në mbledhjen e mbajtur më 08.11.2022, mori vendim të shpall Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2021/2022

Dokumentet që duhet të dorëzohen për aplikim:

  • Raporti i aplikimit për bursë nga SMU, kliko Këtu
  • Vërtetimin për statusin e studentit ( lëshohet nga fakulteti )
  • Pasqyrën e provimeve të dhëna ( lëshohet nga fakulteti )

Aplikimi për Bursën Universitare mund të bëhet nga data 14.11.2022 deri më 18.11.2022  ora 16:00

Për më shumë shikojeni konkursin më poshtë:

Konkursi per bursa

Shkarko