Diskutim publik për Planin Strategjik 2017-2022 të UKZ-së i rishikuar në vitin 2020
19 Dhjetor, 2020 MË SHUMË