Thirrje e hapur nga MASHTI për projekte të vogla shkencore, publikime shkencore dhe mobilitete
30 Mars, 2022 MË SHUMË
Lista e aktiviteteve të organizuara dhe të bashkë organizuara nga Universitetit “Kadri Zeka”
6 Janar, 2021 MË SHUMË
Konferenca “ Marrëdhëniet e popullit shqiptar me Austro-Hungarinë nga Shek XIX deri në ditët tona”
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Konferenca Ndërkombëtare “Arsimi dhe edukimi në shoqëritë me diversitet kulturor’’
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Tryeza Debatuese Shkencor “Nga shqiptarët ose serbët deri te shqiptarët dhe serbët”
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Konferenca shkencore mbarëshqiptare kushtuar 130 vjetorit të Mësonjëtores së Parë Shqipe- Vatër e arsimimit, emancimipimit dhe ngritjes së vetëdijes kombëtare të shqiptarëve”, Korçë, 06.03.2017 “
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Konferenca me temën “ Ndryshimet në shoqëri përmes reformave në arsim” Gjilan
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Nga Tryeza Debatuese “Klasa I deri V, një apo më shumë mësues”
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË