Lista e studentëve të transferuar në semestrin veror nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021
22 Shkurt, 2021 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar në semestrin veror nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
22 Shkurt, 2021 MË SHUMË