Rektori i UKZ-së ka mbajtur takim me përfaqësues të TIKA-s dhe Ministrin e MZhR-së të Kosovës për projektin TIKA-Cezeri Lab
24 Korrik, 2024 MË SHUMË
Caritasi Zviceran pajis klasën parafillore të UKZ-së me inventar dhe materiale didaktike në kuadër të projektit TAKE
22 Korrik, 2024 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2024-2025
16 Korrik, 2024 MË SHUMË
Fakulteti Ekonomik diskutoi për procesin e aplikimit në AKA të programeve të reja studimore
11 Korrik, 2024 MË SHUMË
BQK- Shpallje “Praktika profesionale me studentë”
11 Korrik, 2024 MË SHUMË
Lista e Nxënësve-Maturant që kanë aplikuar në Garat Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
27 Qershor, 2024 MË SHUMË
Njoftim për konsultime në lëndët nga fusha ekonomike në Fakultetin Juridik
27 Qershor, 2024 MË SHUMË
Lista e studentëve që kanë aplikuar në Garat Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
26 Qershor, 2024 MË SHUMË
Zgjatet afati për aplikim në Garat Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
24 Qershor, 2024 MË SHUMË
Promovimi i programeve studimore të UKZ-së për maturantët
22 Qershor, 2024 MË SHUMË
Thirrja për Aplikime: Akademia e 10-të e Dialogut të OSBE-së për Gratë e Reja
20 Qershor, 2024 MË SHUMË
Gara Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
18 Qershor, 2024 MË SHUMË