U mbajt provimi pranues për studimet Master në vitin akademik 2023-2024
22 Shtator, 2023 MË SHUMË
Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2023/2024
21 Shtator, 2023 MË SHUMË
UKZ edhe këtë vit bashkorganizator i manifestimit kulturor “Takimet e Dom Mikelit”
21 Shtator, 2023 MË SHUMË
Thirrje për mobilitet studentor në Universitetin Zug të Zvicrës
20 Shtator, 2023 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2023/2024
19 Shtator, 2023 MË SHUMË
U mbajtën provimet pranuese të konkursit plotësues për studimet themelore në UKZ
19 Shtator, 2023 MË SHUMË
Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve baçelor, për vitin akademik 2023/2024
18 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Thirrje për punime – Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA që do të mbahet në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë të Shqipërisë
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Informim për shpallje të konkursit për Program të Praktikës – FINCA Kosovë
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2023-2024
7 Shtator, 2023 MË SHUMË