Njoftim nga Lënda: E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin Juridik- Fusha: Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe E Drejtë Ndërkombëtare
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues per stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24- Fakulteti Ekonomik
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Raporti i komisionit Recenzues per stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24- FSHK
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Njoftim për intervistim të kandidatëve për angazhim në Fakultetin Juridik – nga fusha penale
5 Shkurt, 2024 MË SHUMË