Raporti i komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin Juridik- Fusha: Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe E Drejtë Ndërkombëtare

5 Shkurt, 2024

Recensioni_histori_mn_EDN_

Shkarko