Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Qershorit 2019
7 Qershor, 2019 MË SHUMË
Njoftim me rëndësi për përdorim të SMU gjatë regjistrimit dhe paraqitjes së provimeve
7 Qershor, 2019 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së janë certifikuar për pjesëmarrje në programin “Klinika Juridike Penale”
7 Qershor, 2019 MË SHUMË
Konkurs për rektor të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
7 Qershor, 2019 MË SHUMË