Thirrje per aplikim – Staf – Cukurova 2024
18 Mars, 2024 MË SHUMË
Thirrje për aplikim për shkëmbim të stafit në Universitetin “University of Ruse” Ruse, Bullgari
23 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Thirrje për aplikime për shkëmbim të stafit në Universitetin “Anadolu University”, Turqi
3 Korrik, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin “Angel Kanchev”, Ruse, Bullgari
30 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Thirrje për Aplikim për Shkëmbim të Stafit të UKZ-së në Universitetin “Celal Bayar” Turqi
20 Shtator, 2022 MË SHUMË
Erasmus+ mobility of teaching and non-teaching staff at the University of Jaen, Spain
7 Korrik, 2022 MË SHUMË
Call for Mobility – PH Zug University in Switzerland
27 Qershor, 2022 MË SHUMË
U zhvillua takimi koordinues i projektit QATEK
3 Shkurt, 2022 MË SHUMË
Raporti i Vlerësimit të Kartelës Matëse të Autonomisë Universitare në Kosovë – Projekti STAND
10 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Thirrja e 2 per ICM ne Nova Lisboa
28 Tetor, 2021 MË SHUMË
SHKOLLA VERORE ANTALL JOZSEF NË BUDAPEST
23 Prill, 2021 MË SHUMË
Thirrje për paraqitjen e Punimeve Shkencore – ENAI
12 Shkurt, 2021 MË SHUMË