Thirrje për aplikime për shkëmbim të stafit në Universitetin “Anadolu University”, Turqi
3 Korrik, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin “Angel Kanchev”, Ruse, Bullgari
30 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Thirrje për Aplikim për Shkëmbim të Stafit të UKZ-së në Universitetin “Celal Bayar” Turqi
20 Shtator, 2022 MË SHUMË
Erasmus+ mobility of teaching and non-teaching staff at the University of Jaen, Spain
7 Korrik, 2022 MË SHUMË
Call for Mobility – PH Zug University in Switzerland
27 Qershor, 2022 MË SHUMË
U zhvillua takimi koordinues i projektit QATEK
3 Shkurt, 2022 MË SHUMË
Raporti i Vlerësimit të Kartelës Matëse të Autonomisë Universitare në Kosovë – Projekti STAND
10 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Thirrja e 2 per ICM ne Nova Lisboa
28 Tetor, 2021 MË SHUMË
SHKOLLA VERORE ANTALL JOZSEF NË BUDAPEST
23 Prill, 2021 MË SHUMË
Thirrje për paraqitjen e Punimeve Shkencore – ENAI
12 Shkurt, 2021 MË SHUMË
Ftesë/Infoshare-event prezanton platformën EduMEET – 10 shkurt, nga ora 14:00 deri 15:30
9 Shkurt, 2021 MË SHUMË
Në UKZ janë zhvilluar takime pune rreth projektit QATEK
2 Shkurt, 2021 MË SHUMË