Rendi i ditës për konstituimin e këshillave të fakulteteve
17 Maj, 2019 MË SHUMË
Vendimi për konstituim të këshillave të fakulteteve
17 Maj, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Xhevat Sopi
17 Maj, 2019 MË SHUMË
Ftesë/Në UKZ do të promovohen katër libra të profesorëve të Fakultetit të Edukimit
17 Maj, 2019 MË SHUMË