Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

27 Nëntor, 2023

Urimi i Rektorit Dërmaku për Festën e 28 Nëntorit!


Më shumë

UKZ dhe “Albimi LTD” nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

27 Nëntor, 2023 Më shumë

Prezantohet drafti i Planit Strategjik të UKZ-së për periudhën 2023 – 2028

24 Nëntor, 2023 Më shumë

Thirrje për aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare të publikimeve shkencore 2023

24 Nëntor, 2023 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
2 Shkurt, 2022 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
12 Janar, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
12 Janar, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

2 Prill, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF