Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

28 Shkurt, 2024

Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024


Më shumë

Prorektori Dukagjin Leka ka pritur në takim Katarzyna Adamiak nga University Justice në Poloni

22 Shkurt, 2024 Më shumë

Universiteti Publik “Kadri Zeka” do të bashkëpunoj me Odën e Ndërmjetësuesve të Kosovës

22 Shkurt, 2024 Më shumë

Afati i paraqitjes së provimeve në Fakultetin e Edukimit, niveli master – Afati i Janarit 2023/2024

22 Shkurt, 2024 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
2 Shkurt, 2022 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
12 Janar, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
12 Janar, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Thirrja per publikime shkencore 02.12.2022
8 Shkurt, 2023 Më shumë
Lajmërim për Aplikim në Raundin e 12-të, të Skemës Young Cell, Programi i BE-së për bursa post-diplomike 2018-2019
9 Nëntor, 2018 Më shumë

Konkurset

Kalendari Akademik

2 Prill, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF