Shfleto, kemi akoma për ju!

Lajmet

2 Tetor, 2023

Në UKZ u bë pritja solemne e studentëve për fillimin e vitit akademik 2023/2024


Më shumë

Pranim-dorëzimi i detyrës së rektorit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

2 Tetor, 2023 Më shumë

Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024

29 Shtator, 2023 Më shumë

Njoftim/Pritja e studentëve të rinj me rastin e fillimit të Vitit të Ri Akademik 2023/2024

29 Shtator, 2023 Më shumë

Dokumentet e Rëndësishme

Statuti i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
2 Shkurt, 2022 Më shumë
STATUTI I PËRKOHSHËM I UNIVERSITETIT ”KADRI ZEKA” NË GJILAN
12 Janar, 2021 Më shumë
PLANI STRATEGJIK I UKZ 2017-2022 (rishikuar në vitin 2020)
12 Janar, 2021 Më shumë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Njoftime

Konkurset

Kalendari Akademik

2 Prill, 2019

Kalendari Akademik 2018 – 2019
SHKAKRO FORMATIN PDF