Marrëveshjet Vendore dhe Rajonale

UKZ-ja ka marrëveshje të bashkëpunimit me institucioneve, biznese organizatat joqeveritare përmes të cilave synohet që të palët e jashtme të jenë pjesë e zhvillimit të universitetit dhe në të njëjtën kohë, UKZ-ja të përfitojnë nga ky bashkëpunim, si në aspektin e zhvillimit të programeve, procesin e akreditimit, realizimit të praktikave për studentë, ofrimin e ambienteve, mundësive dhe kapaciteteve të tyre në realizimin e hulumtimeve, kërkimeve të natyrave të ndryshme.

 

 

Nr.

 

Emri i institucionit

 

1 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Drini Market
2 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Adea Group
3 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Fluidi
4 Marrëveshje Bashkëpunimi me Drejtorinë e Arsimit në Gjilan, Kamenicë, Viti, Ferizaj, Kaçanik, Hani i Elezit
5 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Interex
6 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Albimi
7 Marrëveshje Bashkëpunimi me Kombinatin e Duhanit
8 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Kosova Comerce
9 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Besa Center
10 Marrëveshje Bashkëpunimi me SHPK Dita GSH
11 Marrëveshje Bashkëpunimi me IPKO Telecommunications
12 Marrëvshje Bashkëpunimi me WUS Kosova
13 Marrëveshje Bashkëpunimi me Bislimi Group Foundaton
14 Marrëveshje Bashkëpunimi me Këshillin Gjyqësor të Kosovës
15 Marrëveshje Bashkëpunimi I OVL e UÇK-Së
16 GOSVEZ
17 UKZ dhe KEDS
18 Marrëveshje bashkëpunimi mes ISLD ( për konferenca dhe organizime të përbashkëta)
19 Mevlana Exchange Protokol
20 Memorandum Bashkepunimi me GIZ
21 Përtëritje e Marrëveshjes me KEDS
22 Marrëveshje Bashkëpunimi me Kuvendin Komunal të Gjilanit
23 Marrëveshje Bashkëpunimi me KUSA, Kosovo United States Alumni
24 Marrëveshje Bashkëpunimi me Institutin IKAF
25 Marrëveshje me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës
26 Marrëveshje me Komunën e Gjilanit
27 Marrëveshje me Swiss Caritas
28 Marrëveshje me Asociacionin e Verërave të Kosovës “Enologjia”
29 Marrëveshje me Këshillin Kombëtar Shqiptar
30 Marrëveshje me Bislimi Foundation
31 Marrëveshje me ËUS Kosova
32 Marrëveshje me GIZZ CDBE
33 Marrëveshje me OJQ “PEMA”, KosovëMarrëveshje me S.T.A.- CountryMaster Distributor of ETS
34 Marrëveshje me KUSA- Kosovo United States Alumni
35 Marrëveshje me Franco-Albanian Amity Association
36 Marrëveshje me Komunën e Kaçanikut
37 Marrëveshje me Komunën e Hani I Elezit
38 Marrëveshje me Odën e Avokatëve të Kosovës
39 Marrëveshje me Komunën e Kamenicës
40 Marrëveshje me KEDS
41 Marrëveshje me Agjencinë për Ndihma Juridike Falas
42 Marrëveshje me Shoqatën Kulturore “Dom Mikel Tarabulluzi”
43 Marrëveshje me RDA-Regional Development Agency- East, Gjilan
44 Marrëveshje me Komunën e Vitisë
45 Marrëveshje me Agjencinë e Privatizimit të Kosovës
46 Marrëveshje me Mevlana Exchange Program
47 Marrëveshje me OJQ “Cactus”,
48 Marrëveshje me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike
49 Marrëveshje me Cultural Heritage Institute of Albanians në Shkup
50 Marrëveshje me Bibiotekën Kombëtare të Kosovës dhe me Asociacionin e Bibliotekave Elektronike të Kosovës
51 Marrëveshje me Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjilan
52 Marrëveshje me HYMERI KLEEMANN sh.a.
53 Marrëveshje me NTSH INFOTECH sh.a.
54 Memorandum mirëkuptimi në mes të UKZ-së dhe HERAS
55 Marrëveshje bëshkëpunimi në mes të UKZ-së dhe Drejtorati i Ministrisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjilan;
56 Marrëveshje bëshkëpunimi në mes të UKZ-së dhe Drejtorati i Arsimit në Gjilan;

 

Bashkangjitur gjeni marrëveshjet e skanuara:

 

Universiteti "Isa Buletini"

Shkarko

Universiteti "Ukshin Hoti"

Shkarko

Universiteti "Haxhi Zeka"

Shkarko

Kolegji Heimerer

Shkarko

Universiteti "Nëna Terezë" Shkup

Shkarko

Komunës së Gjilanit

Shkarko

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI ME DKA KAQANIK

Shkarko

Komunës së Vitisë

Shkarko

Komunës së Kamenicës

Shkarko

Komunës së Hani i Elezit

Shkarko
1 2 3 5