Marrëveshjet Vendore dhe Rajonale

UKZ-ja ka marrëveshje të bashkëpunimit me institucione, biznese organizata joqeveritare përmes të cilave synohet që palët e jashtme të jenë pjesë e zhvillimit të universitetit dhe në të njëjtën kohë UKZ të përfitoj nga ky bashkëpunim, si në aspektin e zhvillimit të programeve, procesin e akreditimit, realizimit të praktikave për studentë, ofrimin e ambienteve, mundësive dhe kapaciteteve të tyre në realizimin e hulumtimeve, kërkimeve të natyrave të ndryshme.

Tabela me aktivitete në UKZ

Bashkangjitur gjeni marrëveshjet e skanuara:

Universiteti "Isa Buletini"

Shkarko

Universiteti "Ukshin Hoti"

Shkarko

Universiteti "Haxhi Zeka"

Shkarko

Kolegji Heimerer

Shkarko

Universiteti "Nëna Terezë" Shkup

Shkarko

Komunës së Gjilanit

Shkarko

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI ME DKA KAQANIK

Shkarko

Komunës së Vitisë

Shkarko

Komunës së Kamenicës

Shkarko

Komunës së Hani i Elezit

Shkarko
1 2 3 6