Vendim për anulim konkursi
21 Mars, 2018 MË SHUMË
Një mirënjohje vlerësuese dhe sublimuese nga udhëheqja e Universitetit “Kadri Zeka”
21 Mars, 2018 MË SHUMË