Vendim për anulim konkursi

21 Mars, 2018

Vendim per nderprerjen e procedurave te metejme per pozitat:

  1. Drejtor i Zyres per Buxhet dhe Financa
  2. Drejtor per Shkence, Zhvillim akademik dhe Cilesi

Vendim per anulim konkursi

Shkarko