Mundësi studimi në SHBA për një semestër
7 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Fakulteti i Edukimit organizoi punëtorinë “Mjedisi mësimor dhe materialet didaktike & menaxhimi kohës dhe grupit”
7 Dhjetor, 2021 MË SHUMË