Programet e Shkëmbimit

Pogramet e Shkëmbimit të UKZ-së janë:

  • – ERASMUS MUNDUS JOINT DEGREE
  • – ERASMUS +
  • – JEAN MONNET
  • – HORIZON 2020
  • – Protokolle të veçanta interinstitucionale të shkëmbimit
  • – PH ZUG
  • – ICM – International Credit Mobility në kuadër të ERASMUS+
  • – HERAS
  • – FULBRIGHT