Raporti i vlerësimin për angazhimin e stafit akademik në semestrin veror të vitit akademik 2021-2022; Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
11 Mars, 2022 MË SHUMË
ORARI I DIPLOMIMIT – AFATI I JANARIT 2022 – Fakulteti i Edukimit
11 Mars, 2022 MË SHUMË