Ftesë për pjesëmarrje në trajnimin e I-rë në kuadër të prokjektit TAKE mbështetur nga CARITAS
4 Tetor, 2023 MË SHUMË
Në UKZ u bë pritja solemne e studentëve për fillimin e vitit akademik 2023/2024
2 Tetor, 2023 MË SHUMË
Pranim-dorëzimi i detyrës së rektorit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
2 Tetor, 2023 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024
29 Shtator, 2023 MË SHUMË
Njoftim/Pritja e studentëve të rinj me rastin e fillimit të Vitit të Ri Akademik 2023/2024
29 Shtator, 2023 MË SHUMË
Drejtues të UKZ-së po marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të BUA-së
28 Shtator, 2023 MË SHUMË
UKZ pjesë e Memorandum Bashkëpunimi të iniciativës globale “100 Million Learners Global Initiative“
28 Shtator, 2023 MË SHUMË
Njoftim/Pranim-dorëzimi i detyrës së rektorit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
27 Shtator, 2023 MË SHUMË
Në universitetin e Zagrebit u mbajt punëtoria për klinikat ligjore në kuadër të projektit ENEMLOS
27 Shtator, 2023 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2023/2024
26 Shtator, 2023 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2023/2024
25 Shtator, 2023 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024
25 Shtator, 2023 MË SHUMË