Buletini Nr.6
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
Kompania flexograf kerkon praktikantë
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
THIRRJE PËR APLIKIM
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Metodologji e Njohjes së Nocioneve Matematikore
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Lojrat matematikore (LM) semestri II
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Metodologji e mësimdhënies së Matematikës I
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka” filloi vitin e ri akademik 2018/2019
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
2 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën
2 Tetor, 2018 MË SHUMË