Zgjidhet Kryesuesi dhe Zëvendës Kryesuesi i Këshillit Drejtues në UKZ
20 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
KD mori vendim për shpalljen e konkursit për Rektor të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
8 Qershor, 2023 MË SHUMË
Rezultatet për zgjedhjet e Dekanëve në UKZ
19 Maj, 2023 MË SHUMË
Rezultate Preliminare per zgjedhjet studentore 2023 – Parlamenti Studentor
5 Maj, 2023 MË SHUMË
Rezultate Preliminare per zgjedhjet studentore 2023 – Këshill studentor
5 Maj, 2023 MË SHUMË
Vendim për ndryshimin e agjendes per zgjedhjet e pergjithshme sipas dinamikes se procesit zgjedhor per vitin 2023 ne Universitetin Publik ” Kadri Zeka” Gjilan.
20 Prill, 2023 MË SHUMË
Vendim i KD- Shpallja e zgjedhjeve te përgjithshme dhe studentore në UKZ 2023
31 Mars, 2023 MË SHUMË
Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
27 Mars, 2023 MË SHUMË
Rezultatet përfundimtare të KQZ-së
21 Maj, 2021 MË SHUMË
Rezulatet përfundimtare për Këshill të Fakultetit
21 Maj, 2021 MË SHUMË
Rezultatet përfundimtare për Paralament Studentor
21 Maj, 2021 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare per Zgjedhjet Studentore 2021
7 Maj, 2021 MË SHUMË