Përfaqësues të UKZ-së po qëndrojnë në vizitë studimore në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (UNWE) në Bullgari
30 Mars, 2022 MË SHUMË
Një delegacion i UKZ-së po merr pjesë në punëtorinë për “Ndërtimin e bashkëpunimit rajonal në arsimin e lartë” që po mbahet në Sofje
30 Mars, 2022 MË SHUMË
Thirrje e hapur nga MASHTI për projekte të vogla shkencore, publikime shkencore dhe mobilitete
30 Mars, 2022 MË SHUMË