Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha
13 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve në afatin e dytë plotësues në Programin Master “E-Qeverisja” në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021
13 Nëntor, 2020 MË SHUMË