Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha

13 Nëntor, 2020

Studentet te cilet do ti ndjekin-degjojnë leksionet- ligjeratat ne lendën: Teoria dhe Praktika Parlamentare te Prof.Dr.Fejzulla BERISHA-F.Drejtësisë UKZ-Gjilan.

I.Shkronjat-germat  e studentëve te cilet figurojnë sipas alfabetit me gërmën e parë të emrit:A,B-D,ligjeratat i degjojnë nga ora 11.30.12.30 Grupi parë.
II  Shkronjat-germat  e studentëve te cilet figurojnë sipas alfabetit me gërmën e parë të emrit:E,F,G,H,I,J,K,ligjeratat i degjojnë nga ora 12.45-13-45 Grupi dytë.
III. Shkronjat-germat  e studentëve te cilet figurojnë sipas alfabetit me gërmën e parë të emrit:L,M,N,Q,R,S,,Sh,T,U,V,Zh,ligjeratat i degjojnë nga ora 14-15 Grupi tretë.
Vrejtje: Asnjë studenti nuk i lejohët të levizë nga një grup te tjetri!
Suksese të gjithë studentëve!
Me respekt: Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA

TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTARE (FINALE) (1)

Shkarko