Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
27 Mars, 2023 MË SHUMË
Konkurs për pozitën Asistent Specialist/ Specialist në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm në BKT
27 Mars, 2023 MË SHUMË
Thirrje për studentët/Aplikim për programin e praktikës në FINCA
27 Mars, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Programin e Studentëve të Huaj Fulbright (Programi Master) 2024-2025
27 Mars, 2023 MË SHUMË
Rezultatet e testit për Digjitalizimin e Komunës së Gjilanit
27 Mars, 2023 MË SHUMË