Konkurs për pozitën Asistent Specialist/ Specialist në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm në BKT

27 Mars, 2023

Të nderuar studentë,

Gjeni të bashkangjitur konkursin për pozitën Asistent Specialist/ Specialist në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm në BKT Kosovë.

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes këtij linku:https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/

Për çfarëdo paqartësie mund të  kontaktoni Prof. Ass. Dr. Lulzim Rashiti – Kordinator në ralacion me bizneset dhe praktika të  studentëve:[email protected]

Assistant Specialist – Specialist at Internal Control Department