Njoftim rreth mbajtes së provimit në lëndën e Informatikës
9 Shtator, 2017 MË SHUMË
Njoftim rreth mbajtjes së provimit nga lënda: Menaxhimi Strategjik
9 Shtator, 2017 MË SHUMË