Në UKZ u mbajtën zgjedhjet për anëtarë të Senatit nga stafi akademik dhe administrativ
26 Prill, 2023 MË SHUMË