Materiale promovuese nga AKA për studentë në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë
23 Maj, 2022 MË SHUMË
Ftesë për Pjesëmarrje në prezantimin e hulumtimit “Sfidat në Parandalimin e Dhunimit Seksual”
23 Maj, 2022 MË SHUMË
23 Maj, 2022 MË SHUMË