Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
28 Qershor, 2021 MË SHUMË
UKZ DHE AIS NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
28 Qershor, 2021 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Qershorit 2020/2021
28 Qershor, 2021 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Qershorit 2020/2021
28 Qershor, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin master
28 Qershor, 2021 MË SHUMË
UKZ PROMOVON PARA MATURANTËVE PROGRAMET STUDIMORE
28 Qershor, 2021 MË SHUMË