Raporti i komisionit recenzues për bashkëpuntorët e jashtëm – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
4 Tetor, 2023 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në trajnimin e I-rë në kuadër të prokjektit TAKE mbështetur nga CARITAS
4 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i komisionit recenzues për bashkëpuntorët e jashtëm – Fakulteti i Shkencave Aplikative
4 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i komisionit recenzues për bashkëpuntorët e jashtëm – Fakulteti Ekonomik
4 Tetor, 2023 MË SHUMË