Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave kompjuterike – Afati i Janarit 2020
14 Janar, 2020 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Aplikative – Afati i Janarit 2020
14 Janar, 2020 MË SHUMË