Janë mbajtur sot provimet pranuese në UKZ
18 Korrik, 2019 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore 2019, Jalë, Shqipëri
18 Korrik, 2019 MË SHUMË
Kanë filluar provimet pranuese në Universitetin “Kadri Zeka”
18 Korrik, 2019 MË SHUMË