Vendim i Komisionit Qëndror për Zgjidhjen e Ankesave në afatin e dytë për vitin akademik 2017/18
25 Shtator, 2017 MË SHUMË
Konsultimet ne lendet: Financa dhe Financa Nderkombetare
25 Shtator, 2017 MË SHUMË