Në UKZ është mbajtur mbledhje komemorative për profesorin Shefik Haliti
19 Mars, 2024 MË SHUMË