Urimi i rektorit Bajram Kosumi për Festën e Vitit të Ri 2022!
31 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Konstituohet Parlamenti Studentor i Universitetit Publik “Kadri Zeka”
31 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Fillon implementimi i projektit “Harmonizimi dhe rishikimi i akteve të brendshme ligjore të UKZ-së”- financuar nga HERAS +
31 Dhjetor, 2021 MË SHUMË