VENDIM për përcaktimin e kritereve për dhënien e Diplomës: “Student i Dalluar” për vitin akademik 2019/2020
28 Shkurt, 2020 MË SHUMË
UKZ DHE ITSHKSH NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
28 Shkurt, 2020 MË SHUMË