Njoftim nga Lënda: Programim I
1 Qershor, 2018 MË SHUMË
Studentët e Universitetit Publik “Kadri Zeka” shënojnë 1 Qershorin-Ditën e Fëmijëve
1 Qershor, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Fillor
1 Qershor, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Parashkollor
1 Qershor, 2018 MË SHUMË
Njoftim – Paraqitja e provimeve – Afati i Qershorit 2018; Niveli bachelor
1 Qershor, 2018 MË SHUMË